Üyelik Prosedürü ve Başvuru

 

 

1907 FENERBAHÇE DERNEĞİ ÜYE OLMA PROSEDÜRÜ
Derneğimize üye olmak isteyen adayların, Dernek üyelik başvuru formumuzu eksiksiz doldurup, aşağıda belirtilen belgeler ile Dernek Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler: 

 • 1. Başvuru formunun, en az bir yıldır Derneğimizde üyeliği bulunan ve mali mükellefiyetlerini yerine getirmiş iki asil üye tarafından imzalanması zorunluluğu bulunmaktadır. 
 • 2. Vesikalık Fotoğraf (3 adet)
 • 3. Nüfus Hüviyet Cüzdanı Sureti 
 • 4. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
 • 5. İkametgâh  
 • 6. İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri Fotokopisi (imza yetkisi var ise)
 • 7. Üye değilse Fenerbahçe Spor Kulübüne iki yıl içerisinde (Dernek üyeliğinin kesinlik kazandığı tarihten itibaren) üye müracaatı yapacağına dair yazılı taahhütname (taahhütname örneğine derneğimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz.)
 • 8. Fenerbahçe Spor Kulübüne üye ise Üyelik Kartı fotokopisi
 • 9. Kısa Özgeçmiş 

*Üyelik başvuru formu ve taahhütname örneği için Derneğimizle iletişime geçebilirsiniz. 

*Üyelik başvuru formu ve e-devlet üzerinden de alınabilen ilgili başvuru evrakları, posta@1907.org adresimize dijital olarak da gönderilebilir.

 • Derneğimize ulaştırılan üyelik başvuru formu, istenen belgeler ile Balotaj Kurulumuzca incelemeye alınır.  Balotaj Kurulu aday üyenin, Derneği temsile uygun olup olmadığını ve şartlarımızı yerine getirip getirmeyeceğini tespit eder. Bu konuda hazırlanan rapor Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirmeye sunulur ve tüzük gereği aday üye başvurusu, yönetim kurulumuzca oy çokluğu ile kabul veya ret edilir.
 • Dernek üyeliğine kabul edilen adaya durumu ve ödeyeceği giriş ile yıllık aidat tutarı bir yazıyla bildirilir. Bu tutarın 1 ay içerisinde ödenmesi halinde üyeliği gerçekleşir.
 • Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen 2024 yılı üyelik giriş aidatı 120.000 TL, yıllık aidat bedeli ise 15.000 TL’dir.
 • Üyelik giriş ve yıllık aidatları 1 ay içinde ödenmezse üyelik hakkı kaybolur.
 • Üyelerinden aldığı güç ile nice projeleri hayata geçirme hedefi ile yoluna devam eden Derneğimiz üyeliği, 2023 yılı itibarıyla ‘’1907 Üyelik Paketi'' olarak güncellenmiştir.

1907 Fenerbahçe Derneği Üyelik Paketi İçeriği 

 • Asr-ı Fener (Şanlı tarihimizin 100. yılı onuruna iki yılı aşkın titiz bir çalışmanın ürünü olarak limitli sayıda hazırlanan eşsiz koleksiyon eseri)
 • 1907 Üyelik Plaketi (isme özel, kurucu ve mevcut Başkanımız imzalı)
 • 1907 Üyelik Rozeti
 • 1907 Fenerbahçe Derneği Lokal/Toplantı Salonu Ücretsiz Kullanımı